Zarządzenie przerwy w obradach podczas sesji inauguracyjnej zakończyło się, a teraz radni chełmskiej rady miasta mają ponownie zebrać się do debatowania.

6 maja miały miejsce ślubowania radnych i prezydenta – Jakuba Banaszka. Po tych formalnościach przystąpiono do ustalania kolejności działań na następne spotkania, które obejmowały wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Jednakże, nie udało się osiągnąć zgody pomiędzy klubami radnych na te punkty agendy sesji. Z tego powodu senior rady, Stanisław Mościcki, postanowił zasugerować przerwę w obradach do 17 maja.

Dzisiaj zostanie rozstrzygnięte, które kluby radnych doszły do porozumienia i stworzą większość pozwalającą na efektywne przeprowadzenie wyboru prezydium rady oraz umożliwiając jej dalsze funkcjonowanie. Sesja zostanie wznowiona o godzinie 12:00.