Rozwój prac na lekkoatletycznym stadionie, który jest w trakcie budowy obok II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, jest wyraźnie zauważalny. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że konstrukcja zostanie ukończona zgodnie z planem.

Decyzję o tym, kto zajmie się budową lekkoatletycznego stadionu przy chełmskim II LO, podjęto pod koniec 2022 roku. Całość inwestycji została oszacowana na ponad 10 milionów złotych. Miasto uzyskało środki na ten cel dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace zaczęły nabierać tempa na początku 2023 roku.

Niemniej jednak, po rozpoczęciu prac przez firmę budowlaną, ujawniły się problemy związane z podbudową terenu. Takie komplikacje nie były uwzględnione w umowie. Firma nalegała na dodatkowe fundusze za dodatkowe zadania, co spowodowało zawieszenie prac budowlanych na kilka miesięcy. Przerwa ta skończyła się, gdy miasto zdecydowało się na aneks do umowy i przekazało dodatkowe środki na ten cel, co pozwoliło na kontynuowanie inwestycji bez przeszkód.

Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma informuje, że obecnie trwają prace nad warstwą odsączającą z piasku na głównej płycie. Ma to na celu zapewnienie równomiernego odprowadzania wody z boiska. Przedtem ułożono już drenaż. Następnie, na głównej płycie zostanie rozłożona warstwa żyznej ziemi – przygotowana pod wysiew trawy. Po weekendzie natomiast planowane jest rozpoczęcie prac nad ułożeniem warstwy poliuretanowej w obrębie bieżni – wyjaśnia Zieliński.

Zgodnie z tym, co mówi Damian Zieliński, termin zakończenia prac budowlanych jest zakładany na koniec lipca i nie ma żadnych sygnałów o możliwych opóźnieniach. Potem, przez około miesiąc, będzie trwał proces uzyskania certyfikacji PZLA. Zakłada się więc, że od początku roku szkolnego stadion będzie gotowy do użytkowania.