Po wielu latach planów Miasto Chełm w końcu otrzymało środki na wyremontowanie budynku po Cerkwi św. Mikołaja. Pieniądze jakie będą przeznaczone na rewitalizację kaplicy pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Chełm dostał aż 2,3 mln zł.

Cerkiew św. Mikołaja

Początkowo budynek należał do Kościoła Greckokatolickiego, następnie stał się prawosławną Cerkwią. Wybudowano go między 1711 a 1730 rokiem. Kaplica ma ciekawą historię. Początkowo wchodziła w skład kompleksu budynków unickiego seminarium duchownego w Chełmie. W latach siedemdziesiątych XIX wieku seminarium zlikwidowano, a na jego terenie utworzono seminarium prawosławne. Wtedy też budynek stał się Cerkwią. To jednak nie jest koniec zmian, które zachodziły w wykorzystaniu kaplicy przy ul. św. Mikołaja. Był również czas, kiedy przekształcono ją w kaplicę katolicką. Miało to miejsce w okresie międzywojennym, jednak nie trwało to długo. Po wojnie budynek stał się częścią Muzeum Okręgowego w Chełmie i tak jest do dziś. Dzięki temu można oglądać w nim zbiory dawnej sztuki.

Jakie prace będzie obejmował remont?

Zgodnie z informacjami, jakie przekazały władze miasta, przeprowadzony będzie remont kompleksowy. Oprócz odnowienia zewnętrznej elewacji budynku, ekipa remontowa przeprowadzi także prace wewnętrzne. Będą one obejmowały wymianę hydroizolacji, ogrzewania i elektryki. Oprócz tego oczywiście w kaplicy będą roboty murarskie, tynkarskie i stolarskie. Nie zabraknie również odnowienia i uporządkowania terenu, który jest dookoła budynku.

Podczas remontu wciąż obecni będą archeolodzy oraz konserwator budynku. To wszystko spowodowane jest tym, że Kaplica św. Mikołaja posiada wiele zasobów historycznych. Prace planowo rozpoczną się w przyszłym roku.