Od 5 do 9 września trwało głosowanie w Budżecie Obywatelskim na projekty zgłoszone przez mieszkańców Chełma do realizacji w przyszłym roku. Projekty zostały podzielone na trzy kategorie: ogólnomiejskie, osiedlowe i projekty realizowane w ramach zielonego budżetu.

Lista projektów wybrane do realizacji

Zadania ogólnomiejskie:

 • modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie,
 • kastracja wolnobytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich,
 • monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie,
 • doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym,
 • tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych,
 • stojaki rowerowe,
 • stacje napraw rowerów i hulajnóg,
 • piknik rowerowy.

Zadania osiedlowe:

Os. Rejowiecka:

 • remont ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
 • renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie,
 • montaż koszy na śmieci,
 • montaż mierników jakości powietrza w obrębie Os. Rejowiecka,
 • budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy SP nr 3 w Chełmie,
 • projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz do śmietników miejskich,
 • stół do ping-ponga.

Os. Słoneczne:

 • modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym.

Os. XXX Lecia:

 • remont nawierzchni na ul. Nowy Świat,
 • remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (przy bloku nr 6,8).

Os. Kościuszki:

 • Mural „Sport to zdrowie” na ścianach budynku Szkoły Podstawowej nr 8.

Os. Dyrekcja Dolna:

 • Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1.

Os. Dyrekcja Górna:

 • Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury.

Os. Cementowni:

 • Remont chodnika przy ul. Chomentowskiego od ul. Rolniczej do ul. Przemysłowej.

Zadania w ramach zielonego budżetu:

 • Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla cementownia

Finansowanie projektów

Na wszystkie projekty zostanie przeznaczone 2,5 miliona złotych, z czego 1,75 miliona na zadania osiedlowe, 500 tysięcy na ogólnomiejskie, a 250 tysięcy złotych na zadania w ramach zielonego budżetu.