Od zeszłego roku ceny węgla mocno poszybowały w górę. Takiego wzrostu cen nie widziano na przestrzeni wielu lat. W związku z bardzo wysokimi cenami węgla w naszym państwie wprowadzono możliwość zakupu paliwa do kotła w cenach preferencyjnych. Już od 2 stycznia 2023 roku ogłoszono możliwość składania wniosków o zakup węgla w cenie preferencyjnej.

Maksymalnie jedno gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla w niższych cenach. Wnioski można składać w terminie do 15 lutego 2023 roku. Dokument należy złożyć w Departamencie Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki Społecznej, który znajduje się przy ulicy Obłońskiej 20 pok. nr 10. Wnioski przyjmowane będą w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zakupić będzie można węgiel orzech, miał oraz groszek. Dystrybucją węgla zajmuje si ę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie. Ceny preferencyjne są różne w zależności od regionu Polski, w naszym mieście za jedną tonę węgla należy zapłacić 1 850 zł.