Ostatnia sesja Rady Miasta Chełm była wyjątkową okazją dla najbardziej aktywnych radnych, którzy otrzymali specjalne nagrody od Fundacji Wolności. Nagrody te wręczył osobiście Krzysztof Jakubowski, prezes Zarządu tej organizacji.

W ramach działań Fundacji Wolności przeprowadzono analizę aktywności radnych miejskich, skupiając się na czterech największych miastach województwa lubelskiego – w tym Chełm. Analiza ta była następnie podstawą do przyznania wyróżnień.

Badanie dotyczyło różnych aspektów pracy radnych. Zbadano liczbę interpelacji zgłoszonych przez nich, ilość wniosków skierowanych do budżetu miasta oraz stopień ich obecności na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta. Dodatkowo sprawdzono frekwencję radnych podczas głosowań oraz liczbę projektów uchwał i stanowisk, które zgłaszali.

Zakres badania obejmował okres od momentu rozpoczęcia bieżącej kadencji do sierpnia 2023 roku. W tym czasie odbyło się 78 sesji Rady Miasta, podczas których przeprowadzono 788 głosowań. Dodatkowo zorganizowano 206 posiedzeń komisji.