Budżet miasta na rok 2024 został zatwierdzony przez lokalnych radnych. Zgodnie z uchwałą, całkowite dochody miejskie mają sięgać prawie 690 milionów złotych. W tym samym czasie, planowane wydatki miejskie to kwota rzędu 747,5 milionów złotych. Nowo przyjęty budżet zawiera największe dotąd środki finansowe przeznaczone na różnorodne inwestycje.

Głosujących za przyjęciem budżetu było 9 (Longin Bożeński, Mirosław Czech, Elżbieta Ćwir, Adam Kister, Mariusz Kowalczuk, Piotr Krawczuk-Vel-Walczuk, Joanna Lis, Irena Machowicz i Piotr Malinowski). Tymczasem 9 radnych głosowało przeciw (Maciej Baranowski, Agata Fisz, Dariusz Grabczuk, Piotr Jabłoński, Katarzyna Janicka, Stanisław Mościcki, Tomasz Otkała, Edyta Rożek i Marek Sikora), a 5 nie miało możliwości uczestniczenia w głosowaniu (Kamil Błaszczuk, Ryszard Dżaman, Tomasz Kazimierczak, Agnieszka Ostrowska i Dorota Rybaczuk).

„To jest niewątpliwie budżet z najwyższymi dotąd środkami na inwestycje w historii naszego miasta. Łącznie blisko 350 milionów złotych zostanie przeznaczone na różne projekty i przedsięwzięcia” – mówi prezydent Jakub Banaszek. „Gdy obejmowałem stanowisko prezydenta, ta suma wynosiła zaledwie niecałe 30 milionów złotych. Ten budżet został przygotowany bez konieczności podnoszenia podatków, przy jednoczesnym zachowaniu darmowych środków komunikacji publicznej oraz wzroście pensji”.

Na pytanie, czy nowy budżet jest dobry, prezydent odpowiada: „Tak, z wielu powodów jest dobry, ale nadal nie jest optymalny. Nieustannie mamy do czynienia z długiem publicznym i wysokimi kosztami jego obsługi. To ponad 13 milionów złotych, a gdyby nie regularne spłaty, koszt obsługi zadłużenia wyniósłby 16 milionów złotych. Nasze miasto zdecydowanie potrzebuje dodatkowych funduszy na przebudowę i remonty dróg, a także dodatkowych bodźców dla rozwoju. Musimy również pamiętać o spłacie kredytu na Park Wodny” – przypomina prezydent Banaszek.