Zainicjowano proces modernizacji infrastruktury drogowej na osiedlu Rejowiecka w Chełmie. Trzy główne ulice, które zostaną objęte renowacją to: ulica Marii Curie-Skłodowskiej, Piaskowa i W. Kossaka.

Dwa pierwsze z wymienionych wyżej arterii są już teraz miejscem prac budowlanych skoncentrowanych na konstrukcji chodników. Tymczasem, na ulicy W. Kossaka, prace ziemne są realizowane przez spółkę komunalną – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Po ich zakończeniu, wykonawca będzie mógł rozpocząć swoje działania także na tym odcinku – tłumaczy Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Całość przebudowy wszystkich trzech dróg ma nastąpić do końca maja, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.

Całkowity koszt renowacji ulic Piaskowej, Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wojciecha Kossaka wyniesie 3,6 miliona złotych. Miasto Chełm może jednak liczyć na wsparcie finansowe – ponad połowę tego budżetu, a dokładnie 1,89 miliona złotych, pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.