Można zauważyć, że rosnąca liczba projektów z budżetu obywatelskiego zostaje przeprowadzona w Chełmie. W czasie najnowszego posiedzenia Rady Miasta Chełm, radni mieli szansę dowiedzieć się o postępach w realizacji zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego w 2023 roku. W poprzednim roku, 23 projekty spośród 43 zgłoszonych przez lokalną społeczność zostały zaakceptowane do realizacji. Z tych 23, aż 22 zostały pomyślnie ukończone – to najlepszy wynik od początku funkcjonowania budżetu obywatelskiego.

Na sfinansowanie projektów w 2023 roku przeznaczono sumę 2 500 000 zł. Ta kwota została podzielona na trzy kategorie: projekty o znaczeniu dla całego miasta otrzymały 500 000 zł, na projekty osiedlowe przypadało 1 750 000 zł, natomiast na projekty z zakresu „zielonego” budżetu obywatelskiego przydzielono 250 000 zł.

Do budżetu obywatelskiego wpłynęło w sumie 43 propozycje. Po przeprowadzeniu weryfikacji merytorycznej, zdecydowano się zaakceptować 27 projektów. 15 propozycji zostało odrzuconych ze względu na braki merytoryczne. Dodatkowo, jeden projekt został wykluczony z powodu nieprawidłowości formalnych.