Wakacje to okres, kiedy magazyny krwi pustoszeją i Centra Krwiodawstwa potrzebują naszego wsparcia. Krew niezbędna jest w licznych stanach zagrożenia życia oraz w leczeniu niedokrwistości, która towarzyszy wielu chorobom, dlatego nazywa się ją „Darem Życia”. Jest to lek, którego nie da się wytworzyć, a oddanie go nie wiąże się żadnym ryzykiem.

Gdzie można oddać krew w Chełmie?

W naszym mieście krew można oddać na ulicy Szpitalnej 53, a rejestracja dawców jest otwarta w dni powszednie od godziny 07:00 do 12:00. W oddziale terenowym RCKiK możliwe jest oddanie krwi pełnej oraz osocza metodą aferazy. Do punktu mogą zgłaszać się osoby, które pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Żeby oddać krew nie można chorować przewlekle i przyjmować leków. Ważne jest, by do oddania krwi zgłaszać się po posiłku.

Korzyści z oddania krwi

Jeśli pomoc innym nie przekonuje do tego, by to zrobić, dawcy krwi mogą korzystać z kilku benefitów. Krwiodawca w dniu, w którym oddaje krew, dostaje dzień wolny w pracy, pod warunkiem, że dostarczy do miejsca pracy zaświadczenie z centrum krwiodawstwa. Takim osobom przysługuje nawet ulga podatkowa! Ekwiwalent, jaki przysługuje z tego tytułu to 130 zł za litr oddanej krwi. Po zabiegu oddania krwi dostaniemy posiłek regeneracyjny, składający się z czekolad i napoju. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi przysługują zniżki na niektóre leki.