Dokładnie 1 września 1939 roku rozpoczęła się największa wojna światowa w historii ludzkości. Dziś przypada 83. rocznica tego wydarzenia. Wojna rozpoczęła się od agresji Niemiec na Polskę. Po tym, jak III Rzesza zignorowała polecenie wycofania swoich wojsk z terytorium Polski, wojnę wypowiedziała jej Francja i Wielka Brytania.

Co się działo w Chełmie?

Do Chełma wojna dotarła 8 września. Niemieckie lotnictwo dokonało wtedy nalotu na miasto, głównie na dworzec i ulicę Kolejową. Pod Sawinem udało się odeprzeć niemieckie wojska maszerujące na Chełm. Miasto stało się ośrodkiem formowania Frontu Północnego, czyli związku operacyjnego Wojska Polskiego na rozkaz Edwarda Śmigłego-Rydza. Po rozpoczęciu agresji przez Związek Radziecki oddziały odeszły z Chełma na południe.

25 września po kilkugodzinnych walkach miasto znalazło się w rękach radzieckich. W obronie miasta brały udział dwa bataliony 35 pułku piechoty oraz grupa pocztowców. 8 października miasto zajęły niemieckie wojska i do 21 lipca 1944 Chełm znajdował się w niemieckiej strefie okupacyjnej. 12 stycznia 1940 roku na terenie szpitala psychiatrycznego rozstrzelano 440 osób. Od lipca 1941 do kwietnia 1944 funkcjonował tutaj jeden z największych niemieckich obozów jenieckich na terytorium Polski.

21 lipca 1944 miała miejsce operacja brzesko lubelska, a w jej wyniku Chełm został zdobyty przez Armię Czerwoną, z którą współdziałali żołnierze Armii Krajowej. Przez kilka dni Chełm był nieformalną stolicą Polski, a powojenne Władze podawały miasto jako miejsce uchwalenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.