Do 1 listopada potrwa możliwość zgłaszania kandydatur do nagrody „Nasz Zabytek”. Konkurs dotyczyć się całego województwa i zgłosić można każdy zabytek mieszczący się w granicach Lubelszczyzny.

Konkurs „Nasz Zabytek”

Pierwszy raz ten konkurs odbył się w czerwcu 2021 roku na Podlasiu i Dolnym Śląsku, a do tej pory odbyło się pięć edycji konkursu w 13. województwach. W czasie tych kilku edycji konkursu zostało zgłoszonych aż 500 zabytków, a zwycięzców mamy dziesięciu. Pierwszymi zwycięzcami były Pałac w Kiełczynie oraz Dwór w Niećkowie, a ostatnim Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach.

Zabytki w Chełmie

Na terenie naszego miasta znajduje się wiele zabytków, więc na pewno znajdzie się taki, który warto zgłosić do konkursu. Najbardziej rozpoznawalnymi chełmskimi zabytkami są barokowa Bazylika Narodzenia NMP, która znajduje się na Górze Chełmskiej, dzwonnica na wzgórzu unickim, Brama Uściługska na wzgórzu unickim czy Klasztor i Kolegium Pijarów przy kościele Rozesłania, gdzie obecnie mieści się Muzeum Miasta Chełma.

Dlaczego warto zgłosić zabytek?

Zgłoszenia można wysyłać do pierwszego dnia listopada, a zgłaszać można tylko zabytki nieruchome, które są wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz takie, które są własnością publiczną. Wygrane zgłoszenie otrzyma dofinansowane, które może sięgnąć miliona złotych.