Na terenie Chełma trwają prace związane z rewitalizacją dawnej unickiej Cerkwi przy ul. Św. Mikołaja oraz cmentarza wojennego przy ul. Młodowskiej.

Remont cmentarza

Na cmentarzu znajdują się mogiły niemieckich i rosyjskich żołnierzy poległych podczas I wojny światowej, mogiła poległych w 1939 roku, a na środku umiejscowione są groby żołnierzy Wojska Polskiego. Obecnie prowadzona jest tam rozbiórka, a co zostanie zrobione w ramach remontu?

  • nowe schody z kostki brukowej,
  • remont alejek bocznych z płyt chodnikowych,
  • czyszczenie schodów betonowych,
  • wymiana części uszkodzonych krzyży betonowych,
  • czyszczenie i mycie betonowych krzyży,
  • czyszczenie i mycie betonowych obrzeży i murków z częściową wymianą,
  • czyszczenie i mycie elementów betonowych ściany wejściowej z tablicą pamiątkową.

Remont obejmuje także mogiły polskich żołnierzy z września 1939 roku, a prace będą trwać do końca listopada.

Remont dawnej unickiej Cerkwi

Jakiś czas temu rozpoczęły się pracy rewitalizacyjne Cerkwi unickiej przy ulicy św. Mikołaja. Odnowiono już dwie z trzech ścian elewacji, a obecnie prowadzone są roboty brukarskie. W listopadzie rozpoczną się prace wykończeniowe.

W czerwcu w trakcie remontu znaleziono tam kapsułę czasu, w której były element przedwojennego ołtarza głównego, krucyfiks oraz worek z niekompletnym szkieletem zwierzęcym.