Wśród osób, które mają zamiar reprezentować ugrupowanie Szymona Hołowni, Polskę 2050, w nadchodzących wyborach do Sejmu RP w województwie lubelskim, znajdują się entuzjaści z różnych dziedzin życia. Ich listę otwierają hodowca egzotycznych ptaków, zapalona alpinistka czy akordeonista i lider zespołu weselnego „Orinoko”. Na czele koalicyjnej listy Trzeciej Drogi, stworzonej poprzez współpracę Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym w okręgu lubelskim, stanie Joanna Mucha – obecna posłanka.

Kolejne miejsce na liście kandydatów w okręgu numer 7 (obejmującym Białą Podlaską, Chełm i Zamość) zajmuje Sławomir Ćwik. Jako lokalny przedsiębiorca i radny miejski z Zamościa, Sławomir Ćwik zdobył drugie miejsce na liście reprezentującej Polskę 2050. Niespodziewanie, z rywalizacji o mandat posła wycofała się Ewa Jaszczuk. Ta radna sejmiku z Chełma była wcześniej typowana jako liderka listy w swoim okręgu.

Ewa Jaszczuk wydała oficjalne oświadczenie w ostatni piątek, wyrażając swoje niezadowolenie z przyjętej formuły wyborczej. Wyraziła swoją dezaprobatę dla działań Zarządu Regionu Lubelskiego. Wskazała na brak właściwej komunikacji i wsparcia oraz niewłaściwe podejście do współpracy na rzecz wspólnego celu. Jaszczuk twierdzi, że kierunek działań przyjęty przez Zarząd Regionu nie przyczyni się do realizacji założeń programowych oraz celów wyborczych Polski 2050. Dlatego podjęła decyzję o rezygnacji z kandydowania na posłankę.