Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zainicjowała budowę obwodnicy Chełma, która będzie częścią drogi ekspresowej S12. Trasa ta będzie miała długość ponad 13 kilometrów.

Pierwszym etapem projektu budowy nowej, bezpiecznej drogi ekspresowej S12, prowadzącej od Lublina do Dorohuska na granicy polsko-ukraińskiej, jest właśnie budowa obwodnicy Chełma. Jak podkreślił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, powstanie dzięki niej komfortowy korytarz transportowy, łączący Warszawę i Lublin z Ukrainą. Dla mieszkańców Chełma obwodnica przyniesie wiele korzyści – zwiększy bezpieczeństwo, zmniejszy hałas w mieście oraz pozwoli uniknąć korków drogowych.

Inwestycja jest realizowana według formuły „Projektuj i buduj”. W czerwcu 2021 roku GDDKiA zawarła umowę o wartości 442 milionów złotych z firmą Strabag. Faza projektowania już została zakończona, a teraz rozpoczyna się etap robót budowlanych na miejscu. Po ukończeniu prac budowlanych, wykonawca będzie musiał opracować dokumentację powykonawczą i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Przewiduje się, że wszystkie te zadania zostaną zakończone w 2025 roku.