Na terenie Chełma, wzdłuż odcinka drogi S12, można już dostrzec białe linie narysowane na ziemi, które oznaczają próbki tras planowanej obwodnicy. To owoc gigantycznej operacji polegającej na przemieszczeniu wielomilionowej masy ziemi, wykonywanej przez ekipy ludzi i zaawansowane maszyny. Zgodnie z harmonogramem prac, nowa arteria drogowa powinna być gotowa do użytku najdalej w ostatnim kwartale 2025 roku.

Kierując się z Lublina w stronę Chełma, już na terenie Janowa można dostrzec pierwsze efekty prowadzonych prac dotyczących budowy obwodnicy miasta położonego nad rzeką Uherką.

Na tym etapie prowadzone są prace ziemne, polegające przede wszystkim na usuwaniu warstwy humusu. W związku z koniecznością wywożenia tego rodzaju materiału poza teren budowy, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na około kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 12. Wprowadzone zostały ograniczenia takie jak zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.