Chełm, w ramach realizacji tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, wprowadził innowacyjne rozwiązanie w postaci monitoringu jakości powietrza. Zainstalowane urządzenia pomiarowe nie tylko dokonują ciągłych pomiarów, ale również aktualizują dane dotyczące stanu powietrza na obszarze całego miasta.

Wartość tego ogólnomiejskiego projektu wyniosła 60 tysięcy złotych. Zakładał on nie tylko zakup, ale również montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu monitoringu jakości powietrza. W efekcie zainstalowano osiem sensorów, które są ze sobą połączone w jedną sieć. Dzięki temu możliwy jest nieprzerwany przepływ danych do centrali cyfrowej.

Centrala ta posiada szczególne zdolności informacyjno-alarmowe. To oznacza, że nie tylko zbiera i analizuje informacje na bieżąco, ale również jest w stanie natychmiast zareagować i zasygnalizować ewentualne zagrożenia związane ze stanem powietrza. W ten sposób mieszkańcy Chełma mogą być na bieżąco informowani o jakości powietrza, co przekłada się na większą świadomość ekologiczną i lepsze zdrowie.