Decyzją prezydenta Chełma, Jakuba Banaszka, złożono propozycję powołania specjalnej komisji miejskiej. Zadaniem tej komisji będzie skupienie się na zarządzaniu odpadami w mieście, a konkretnie na planach budowy spalarni.

Reakcja ta jest odpowiedzią na trwającą dyskusję w mieście dotyczącą planów budowy elektrociepłowni i spalarni śmieci w Chełmie. Prezydent wnioskuje o powołanie nowej komisji rady miasta, która miała by nosić nazwę „Komisji doraźnej do spraw gospodarowania odpadami i zaopatrzenia mieszkańców w ciepło”.

Pan Banaszek, jako prezydent miasta Chełm, postuluje o utworzenie nowej, tymczasowej komisji Rady Miasta Chełm. Jej zadaniem byłoby zajmowanie się kwestiami związanymi z zarządzaniem odpadami, w tym konkretnie z planowanym projektem budowy spalarni. W planach jest również zaangażowanie w prace komisji aktywistów, którzy protestują przeciwko temu przedsięwzięciu.

„Dążąc do spełnienia oczekiwań społecznych, szczególnie tych związanych z gospodarką odpadową i cieplną, dzisiaj zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Miasta Chełm z formalnym wnioskiem o utworzenie „Komisji doraźnej do spraw gospodarowania odpadami i zaopatrzenia mieszkańców w ciepło”” – informował prezydent Jakub Banaszek.