Minister kultury przychylił się do propozycji prezydenta miasta Chełm ze stronnictwa PiS i razem podjęli decyzję o budowie Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego. Pomimo gwałtownych protestów opozycji, Rada Miasta Chełm zaakceptowała ten plan w czwartkowe popołudnie, głosując za uchwałą.

Lider Koalicji Obywatelskiej w chełmskiej radzie miasta, Marek Sikora, wyraził swoje niezadowolenie z tej decyzji, twierdząc, że jest ona nieodpowiednia i niewłaściwie przemyślana. Wyraził również swój oburzenie na prezydenta Chełma za prowadzenie negocjacji w tak istotnym dla miasta temacie z ministrem, którego kadencja zbliża się ku końcowi. Marek Sikora wysłał jasny sygnał swojego sprzeciwu, absencją podczas głosowania.

Plany dotyczące budowy muzeum przewidują lokalizację na terenie obecnie zajmowanym przez jedną z najbardziej prestiżowych społecznych szkół w mieście. Co jest źródłem kolejnych kontrowersji, ponieważ szkoła ta będzie zmuszona do przeniesienia swojej siedziby w ciągu najbliższych kilku miesięcy.