Prowadzone od jesieni badania archeologiczne związane z budową północnej obwodnicy Chełma ujawniają fascynujące szczegóły dotyczące starożytnej osady w Srebrzyszczu. Znajdując się jeszcze w fazie badawczej, prace te już teraz dostarczyły interesujących odkryć, a przeszło 300 arów ziemi pozostaje do dalszego zbadania.

W ostatnim wydaniu „Nowego Tygodnia” zwróciliśmy uwagę na postęp prac przy budowie obwodnicy Chełma, która jest częścią drogi ekspresowej S12. Trasa, o całkowitej długości 13,5 km, ominie miasto od strony północnej. W związku z tym projektem prowadzone są badania archeologiczne w Srebrzyszczu. Wiedza o istnieniu starożytnej osady, umiejscowionej dokładnie tam, gdzie planowany jest przebieg obwodnicy, sprawiła, że takie badania stały się koniecznością. Za przeprowadzenie tych badań odpowiedzialny jest Serwis Konsultacyjno-Badawczy z Krakowa.

Przedstawiciele delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z siedzibą w Chełmie wyjaśniają, że projekt o tak rozległym zasięgu otwiera możliwość przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań. Pozwala to na pełne odkrycie całych obszarów stanowisk archeologicznych, które często badane są tylko fragmentarycznie.