W związku z ciężką sytuacją finansową, zarząd włodawskiego szpitala wystosował list do burmistrza miasta Włodawa. W liście tym, szpital prosi o wsparcie finansowe, które ma na celu zakup niezbędnych urządzeń medycznych, jak również o zwolnienie od obciążenia podatkiem od nieruchomości za miesiące listopad i grudzień. Całkowita kwota pomocy, o którą szpital prosi, to niemal 23 tysiące złotych.

Mariusz Czuj, radny miejski Włodawy zgłasza swoje poparcie dla tej inicjatywy. Jednakże, burmistrz twierdzi, że nie istnieją prawne przesłanki umożliwiające udzielenie takiej pomocy.

Na początku grudnia, pismo z prośbą o wsparcie finansowe zostało skierowane do burmistrza, radnych miejskich oraz związków zawodowych. W liście tym, autorstwa zastępcy dyrektora Elżbiety Korszlej, czytamy: „Nawiązując do Pana wypowiedzi dotyczącej pomocy dla Szpitala we Włodawie i biorąc pod uwagę naszą aktualną trudną sytuację finansową, zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup niezbędnych urządzeń medycznych oraz o umorzenie podatku od nieruchomości za listopad i grudzień 2023 roku, w kwocie 22.899,00 zł.

Dodam, że nasz szpital poprzednio zwracał się z prośbą o pomoc finansową, w formie dotacji na przeprowadzenie koniecznych inwestycji oraz o zwolnienie od obciążenia podatkiem od nieruchomości na okres maj-grudzień 2016 roku – wniosek ten został jednak odrzucony. W kwietniu 2020 roku ponownie złożyliśmy wniosek, apelując o rozważenie możliwości wydania odpowiedniej uchwały, która umożliwiłaby zwolnienie naszej placówki z podatku od nieruchomości przynajmniej na okres trzech miesięcy. Niestety, wniosek ten pozostał bez odpowiedzi.”