Mieszkańcy Chełma postanowili uczcić pamięć ofiar stanu wojennego poprzez szereg uroczystości. Wydarzenia te miały miejsce przy Zakładzie Karnym – miejscu przetrzymywania osób internowanych, jak również na chełmskiej Górce, gdzie znajduje się krzyż ku czci księdza Jerzego Popiełuszki.

Podczas pierwszych tygodni stanu wojennego na terenie ówczesnego województwa chełmskiego aresztowano 74 osoby. Wśród nich był Włodzimierz Skrobek, który przez sześć miesięcy był przetrzymywany w aresztach zlokalizowanych w Chełmie, Włodawie i Lublinie.

Działacze związku zawodowego „Solidarność” angażowali się w rozpowszechnianie ulotek oraz zbieranie funduszy dla rodzin internowanych. Niemniej jednak, nie uniknęli oni narażenia na niebezpieczeństwo ze strony systemu, często otrzymując ciosy z najmniej spodziewanych miejsc. W dawnym województwie chełmskim podjęto bezskuteczne próby organizacji strajków między innymi w cementowni i hucie szkła. Mimo to, pozostały na murach hasła stanowiące symbole oporu, świadczące o nierównej walce z systemem.