Począwszy od 19 lutego, Lublin jest miejscem intensywnych prac drogowych, które mają obejmować wszystkie dzielnice miasta. Pierwsze etapy prac przewidziane są na takich arteriach komunikacyjnych jak aleje Witosa, Tysiąclecia, Kraśnicka i Warszawska.

Ten projekt jest kolejnym krokiem w ciągłych pracach nad poprawą stanu lubelskich dróg. Zadania te mają być realizowane przez okres trzech tygodni. Jak na razie zaplanowano prace naprawcze na kluczowych dla ruchu miejskiego ulicach, takich jak: Kunickiego, Turystyczna, Nałęczowska, Morwowa, Wojciechowska, Zbożowa, Sławinkowska, Zana, Głęboka, Orkana, Mełgiewska, Hutnicza, Narutowicza, Curie-Skłodowskiej, Grochowskiego, Mościckiego, Energetyków, Olszewskiego, Romera, Janowska, Zemborzycka, Prusa, Chodźki oraz Północna.

W ramach planu przewidziano także prace na drogach gruntowych na ulicach Ziołowej, Świeżej, Świętochowskiego, Lipniak, Grodzickiego oraz Turczynowicza.

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju, wyjaśnia, że choć do tej pory warunki atmosferyczne pozwalały jedynie na tymczasowe zabezpieczenia ubytków jezdni, teraz przy sprzyjającej pogodzie rozpoczynane są prace z wykorzystaniem metod remontu bardziej trwałych. W najbliższych tygodniach planowane są działania o szerokim zasięgu, obejmujące zarówno główne szlaki komunikacyjne miasta, jak i ulice o lokalnym znaczeniu. Pierwszeństwo mają te miejsca, gdzie ubytki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prezydent dodał również, że podczas najbliższej sesji Rady Miasta ma zostać przedstawiony projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie. Proponuje przeznaczenie dodatkowych 3 milionów złotych na poprawę stanu nawierzchni lubelskich dróg.