Zasłużony adwokat, Tomasz Otkała, ogłosił swój zamiar kandydowania na stanowisko prezydenta Chełma. Mecenas będzie reprezentował ruch polityczny znany jako „Trzecia Droga”.

Tomasz Otkała jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Od 2009 roku specjalizuje się w prowadzeniu spraw o charakterze rodzinnym i karnym. Wcześniej pełnił funkcję członka organów nadzorczych różnych spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń. W okresie od 2006 do 2010 roku oraz od 2018 do 2024 roku, Otkała pełnił funkcję radnego Rady Miasta Chełm.

W obecnej kadencji został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Otkała jest również aktywnym uczestnikiem w życiu samorządowym Adwokatury Polskiej. Od 2023 roku pełni rolę członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Odrzucając współczesną politykę zarządzania, mecenas Otkała wyraził przekonanie, że Chełm potrzebuje zmiany, która będzie obejmować nie tylko utrzymanie istotnych inwestycji infrastrukturalnych, ale także poprawę atmosfery w strukturach miasta, takich jak zarządy, spółki, szkoły i inne instytucje podległe miastu. Jego zdaniem, samorząd nie powinien być polityczny, ale obecnie taki jest. Otkała uważa, że kandydat z „Trzeciej Drogi” może być dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji politycznej.

Na zakończenie swojego oświadczenia, mecenas Otkała wyraził przekonanie, że jest gotowy podjąć wyzwania, które niesie ze sobą pozycja prezydenta Chełma.