Andrzej Seweryn, 46-letni ekspert w dziedzinie budownictwa, posiada tytuł magistra na kierunku technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Szeroko wykorzystuje zdobyte umiejętności pracując nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz figurującymi na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Przez dekadę piastował funkcję Głównego Specjalisty ds. Budowlanych w Polskiej Grupie Górniczej. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu inżynieryjno-budowlanym i współpracuje ze wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi. W latach 2014 – 2018 sprawował mandat radnego. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów.

Andrzej Seweryn niedawno rozpoczął kampanię wyborczą, mając na celu rozwój gminy Chełm Śląski. Kandyduje z ramienia Komitetu Wyborczego WYBORCÓW ANDRZEJ SEWERYN MIESZKAŃCOM. Z determinacją podchodzi do wszystkich wyzwań i prezentuje swoje ambitne plany na przyszłość, skupiając się na kluczowych kwestiach istotnych dla każdego mieszkańca.

Andrzej Seweryn, aspirujący na stanowisko wójta, przedstawił program, który jest o wiele więcej niż tylko kampanią wyborczą. To szansa na prawdziwe zmiany i nowe otwarcie. Zdecydowanie dąży do przeobrażenia Gminy Chełm Śląski poprzez wprowadzenie konkretnych priorytetów rozwojowych. Realizacja kluczowych inwestycji dla gminy jest jednym z głównych punktów jego programu. Jest zwolennikiem inwestycji, które przyczynią się do rozwoju zarówno gospodarczego jak i społecznego, tworząc lepsze warunki życia dla mieszkańców.