Niedawne działania prezydenta Jakuba Banaszka, który ogłosił na Facebooku, że razem z posłanką Anną Dąbrowską-Banaszek podjęli kroki w celu stworzenia lekarskiego kierunku studiów w Chełmie, budzą zdziwienie. Szczególnie zaskoczyły one Józefa Zająca, prorektora ds. rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) w Chełmie.

Zając wyraził swoje zdziwienie faktem, iż prezydent tak swobodnie przypisuje sobie udział w procesie tworzenia nowego kierunku na uczelni. Podkreślił przy tym, że zgodnie z obowiązującą ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, to rektor, Senat i Rada Uczelni są właściwe do formułowania strategii działania danej uczelni, w tym także tworzenia nowych kierunków studiów.

Profesor Zając skomentował również sprzeczne głosy przypisujące sobie udział w tworzeniu nowego kierunku medycznego w PANS oraz sugestie i inicjatywy dotyczące budowy infrastruktury akademickiej dla potrzeb edukacji medycznej. Wyraził zdziwienie tymi działaniami, które zdają się ignorować prawne regulacje dotyczące zarządzania uczelniami.