Od 1 grudnia br. obowiązuje nowa, wyższa taryfa za wodę w Chełmie. Zmienione ceny są wynikiem decyzji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK), które zdecydowało się na ten krok w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów energii elektrycznej i rosnącej inflacji.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie przychylił się do wniosku MPGK o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Była ona dotyczyła zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na obszarze Chełma.

W 2021 roku, przedsiębiorstwo wnioskowało o zatwierdzenie taryfy, co skutkowało obniżką opłat. Jak jednak wyjaśnia prezes chełmskiego MPGK, Jakub Oleszczuk, od tamtego momentu nastąpiły znaczące zmiany w warunkach ekonomicznych prowadzonej przez spółkę działalności. Wynikały one głównie z czynników niezależnych od decyzji spółki, a więc drastycznie rosnących cen energii, kosztów pracy oraz poziomu inflacji.

Jak podkreśla prezes Oleszczuk, obecny wzrost tych kosztów stanowi istotne wyzwanie, niemożliwe do przewidzenia przy składaniu poprzedniego wniosku taryfowego. Na przykład, w porównaniu do 2021 roku, koszty energii elektrycznej wzrosły o 180%, koszty materiałów i usług zewnętrznych o 77%, a płaca minimalna zwiększyła się z 2800 zł brutto do 3600 zł brutto.