Ruiny starożytnej osady sprzed naszej ery ujawniły się w trakcie prac przy budowie obwodnicy w Chełmie, w Lubelskim. Wśród znaczących odkryć znajdują się m.in. szkielet pochowanego dziecka oraz szkielety zwierząt hodowlanych.

Informację o odnalezieniu pozostałości osadnictwa datowanych na epokę brązu i wczesną epokę żelaza podczas budowy obwodnicy Chełma na trasie S12 publicznie ogłosił lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w czwartkowym komunikacie.

W Srebrzyszcze, miejscowości leżącej na trasie prac, natrafiono na wiele struktur mieszkalnych typu półziemianka oraz kilka konstrukcji słupowych. Archeolodzy odnaleźli tam fragmenty naczyń ceramicznych. Przedmioty te zostały początkowo ocenione jako datowane na okres między 700 a 400 lat przed naszą erą.

Wśród najciekawszych znalezisk jest również pochówek szkieletowy dziecka. Zawierał on dwa naczynia ceramiczne, dwie siekierki zrobione z krzemienia narzutowego oraz bursztynową ozdobę. Szkielet dziecka leżał w pozycji skurczonej i był otoczony kamieniami.