Władze miejskie Chełma rozpoczęły proces przetargowy, którego celem jest zlecenie stworzenia pełnej dokumentacji, niezbędnej do przyszłego budowania południowej obwodnicy miasta, będącej częścią Drogi Wojewódzkiej 844. Na ten cel przeznaczono kwotę bliską 2 milionom złotych.

Miejski plan zakłada powierzenie wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu obwodnicy południowej. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje nie tylko opracowanie samego studium z uwzględnieniem elementów koncepcyjnych, ale również przeprowadzenie dogłębnej analizy i prognozy ruchu. Ponadto, wymaga się przygotowania szczegółowej mapy, uzupełnionej o niezbędne pomiary, a także przeprowadzenie badań warunków gruntowo-wodnych i sporządzenie opinii geotechnicznej. Zamawiający oczekuje również przygotowania wstępnego projektu nawierzchni i zapewnienia materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co musi uwzględniać uzyskanie takiej decyzji.

Na realizację zamówienia zarezerwowano kwotę 1,93 miliona złotych. Do przetargu zgłosiły się cztery podmioty, z których trzy oferty mieszczą się w założonym budżecie. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła lokalna firma Drogowa Inżynieria z Chełma – jej oferta wyniosła 1,38 miliona złotych. Firma ta ma już doświadczenie w tej dziedzinie, potwierdzone realizacją pięciu podobnych opracowań. Z drugiej strony, najwięcej – 1,95 miliona złotych – za swoje usługi żąda firma Mosty Katowice. Oznacza to, że ich oferta minimalnie przekracza założony budżet. Wybrany wykonawca będzie oceniany na podstawie ceny (60% punktów) oraz doświadczenia w projektowaniu dróg (40% punktów). Przewiduje się, że całe zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 20 miesięcy.