Rozdzielono kolejne finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co dla samorządów oznacza nowe możliwości i okazję do realizacji ważnych projektów. Postanowiliśmy poddać szczegółowej analizie, które jednostki zostały objęte tym wsparciem i jakie projekty zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu.

Szybki rzut oka na listę rankingową pozwala stwierdzić, że na pewno nie pominięto żadnego samorządu w powiecie chełmskim. Wszystkie jednostki samoistnej administracji rządowej działające na tym terenie, łącznie z powiatem chełmskim i 15 jednostkami mu podległymi, otrzymały środki na realizację swoich zadań. Powiat chełmski ma powód do radości, gdyż udało mu się zdobyć dodatkowe finansowanie na dwa kluczowe projekty – modernizację drogi powiatowej między Zabudnowem a Grobelkami oraz renowację ulicy Fabrycznej przebiegającej przez gminę Rejowiec. Kwota przyznana na te zadania drogowe wynosi 10 milionów złotych.

Gmina Białopole również zaplanowała dwie inwestycje finansowane ze środków Polskiego Ładu. Otrzymała na nie niemałą sumę, bo aż 9,2 miliona złotych. Środki te zostaną zainwestowane w termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Białopolu oraz w modernizację sieci kanalizacyjnej, wraz z jej przyłączami, działającej na terenie tej gminy.